KAPAK YAZILARI

Kuvvet haktadır

Globalleşen dünyamızda mesafeler kısalmış, dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen olaylardan haberdar olup yapılan haksızlığa tepki gösterme gibi imkânlara kavuşulmuştur. Bu imkânlar insanların hakkını aramaları konusunda oldukça önemlidir. İnsanlar, sahip oldukları haklar konusunda her ne […]

KAPAK YAZILARI

Haklarımız

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” nebevî buyruğunu dillerine pelesenk etmiş bir toplumuz. Lâkin hakkın, haksızlığın tayininde sınırları belirsizleştirmeyi seven, konjonktüre çarçabuk uyum gösterme esnekliğine, ilkesizliğine sahip bir topluluğuz aynı zamanda. Vahyin evrenselliğine, kuşatıcılığına, insanlığı, hatta […]

KAPAK YAZILARI

EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİ: DARBE

İnsan hakları, diline, dinine, ırkına, cinsine, milliyetine, sosyal statüsüne ve rengine bakılmaksızın insana insan olduğu için tanınan, insan olarak yaratılmış olmaktan doğan aslî, devredilemez ve yadsınamaz haklardır. WhatsApp