KAPAK YAZILARI

Bir değişken ayna hikâyesi

Hastalar Risalesi’ne her yolum düştüğünde Mehmet Feyzi Ağabey’in yazdığı bir mektupta geçen, “Evet sanki sevgili, müşfik Üstadımız İhtiyarlar Risalesi’ni gençlere, Hastalar Risalesi’ni sıhhatte olanlara yazmış” ifadesi beni çokça düşündürür. Dahası, kendini sıhhatli ve genç zanneden […]

NURLU YORUM

Hayat, hastalıklarla kemâl bulur

Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffî eder, kemâl bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. İkinci Nükte Yirmi Altıncı Söz’de sırr-ı kadere dair beyan edildiği gibi, musibet ve hastalıklarda, insanların şekvaya üç vecihle […]

KAPAK YAZILARI

İslâm empati dinidir

Empati, diğer adı ile duygudaşlık, karşındakini anlamak ve onun ihtiyacına uygun cevap vermek, sağlam bir iletişim kurmak için kendini onun yerine koymak, onun duygu ve düşüncelerini kendi duyguların ve düşüncelerin gibi düşünüp o kişiyi kendi […]

KAPAK YAZILARI

YAZMAK SOYLU BİR İBADETTİR

Kâinat, Rabbimizin yazdığı sonu gelmez, oku oku bitmez bir mektup. Okuru bol olsun, diye insanlar yaratılmış. Okumayı öğretmek için de Kur’ân gönderilmiş. Allah’ın ilk emri “oku”. Demek, okumasını bilmeyen yazamıyor. WhatsApp

ANLAMLI YORUM

İmanlı delikanlı

Delikanlı sözlüklerde; çocukluk çağından çıkmış genç erkek; gençlere bir seslenme sözü; sözünün eri, dürüst, namuslu (kimse) vb. anlamlara gelmektedir. Genellikle yukarıda üçüncü olarak bahsettiğimiz anlamda olmak üzere, imanlı bir delikanlının özelliklerini yazmaya çalışacağım. İmanlı delikanlı, […]