ZİHNİN ÇARKLARI

HÂFIZA

Hadiste ‘zahr-ı kalp’ diye ifade edilen insan hafızası, ekser envaın bir çeşit muhtasar fihristesi ve bir küçük numune haritası ve şecere-i kâinatın bir manevî çekirdeği ve ekser esma-i İlahiyenin incecik bir ayinesi, hükmündedir. (Şualar) WhatsApp