Blog

Fıtrat

Fıtrat nedir? Fıtrat kader ile bağlantılı bir hakikattir. Her bir varlığın, ona çizilmiş bir yolu vardır. O yol üzerinde varlığını devam ettiriyor. Kâinatın ilk oluşum aşamasında, bütün varlıkların hesabı, kitabı, gidişatı Cenâb-ı Hakk’ın nezdinde belliydi. […]