YEŞİL YORUM

EKO KÖY MÜ? O DA NE?

Eko Köy’lerin kuruluş mantığını anlamak için öncelikle ekoloji ve köy kelimelerini kurcalamak gerekiyor. Ekoloji kelimesi; Yunanca ev mânâsına gelen ‘oikos’ ve bilim mânâsına gelen ‘logos’ kelimelerinden türetilmiştir. WhatsApp