KAPAK YAZILARI

HEMEN, O AN BAŞLA(MAK)!

Hayat başlangıçlarla ve bitişlerle dolu. Her başlangıcın bir bitişi olduğu gibi, her bitiş de yeni başlangıçlara gebe… Birçoğu irademiz dışında gelişiyor muhakkak. Ana rahmine düştüğümüz o ilk an, hayattaki ilk ve ortak başlangıcımız tüm insanoğluyla… […]

Blog

Bu işte bir müfredat yeniği var

Müfredat, “bir konuyla ilgili tafsilat, ayrıntılar” anlamına geliyor ve bir eğitim terimi olarak da herhangi bir dersin sınıflarda hangi şekilde, hangi sırayla, hangi konulara ağırlık verilerek işleneceğini gösteren programa, ders içeriğine dair tafsilata işaret ediyor. […]

KAPAK YAZILARI

DÜŞÜNÜYORUM, ÖYLEYSE YOKUM!

Düşünmeyenlerin var sayıldığı, düşünenlerin ise yok sayıldığı ve daima ezildiği bir dönemde yaşıyordu yaşlı fare… Fare de nereden çıktı? Çıktı işte bir yerden. Darbe darbe darbe derken insanın içindeki darbelerden ne de az bahsedilirdi. WhatsApp

KAPAK YAZILARI

MEDENİYETLERİN OLUŞUMU VE EĞİTİM

Medeniyet kavramı; Arapça’da, “şehirleşme, yerleşik düzeni benimseme hâli” diyebileceğimiz bir manâya gelen “temeddün” kelimesinden türeyerek dilimize yerleşmiştir. (Çetin) Sadece bu etimolojik kökenine baktığımızda bile, medeniyetlerin aslında bir düzen oluşturma hâli ya da oluşan bir düzene […]

KAPAK YAZILARI

YOLLAR VE KALIPLAR

Kasım ayının kapak konusunun eğitim olduğunu öğrenince zihnimde parlayan tema, doğrudan “hürriyet” oldu. Yirmi senelik öğrencilik hayatımda başından beridir aradığım şey hep “hürriyet”ti. Okul deyince insanların aklına zorunluluklar, yetiştirilmesi gereken ödevler, öğrenilmesi(!) ve öğrenildiğinin ispat […]