KAPAK YAZILARI

Nurun kahraman şehidi*

“Ha­yat is­mi­ne lâ­yık bir ha­yat bah­şı­na ve­si­le­si­niz. O ha­ya­tı, ih­san ede­ne ve ve­si­le olan uğru­na if­na et­me­mek kâr-ı akıl değil­dir.” Ha­fız Ali, Ri­sa­le-i Nur’u ta­nı­dık­tan son­ra Be­di­üz­za­man Sa­id Nur­sî’ye yaz­dığı bir mek­tup­ta, bu söz­ler­le ifa­de […]

KAPAK YAZILARI

Maziden gelen ses

Mazinin derinliklerinden gür ve kararlı bir ses geliyor. Asırlar ötesine tesir eden ve zaman ve mekân ile sınırlandırılamayan mutlak bir ses. Gençliğin şahikasında bir dimağın, asrın en parlak yıldızının, yüz deha derecesinde bir zekânın istikbale […]

KAPAK YAZILARI

Hislerimi dizginleyebilir miyim?

Genç nüfus toplumun önemli bir bölümünü teşkil eder. Toplumdaki rolleri oldukça fazladır. Öncelikle, çocuklara bir rol modeldir, büyüklere yardımcı, oluşacak yeni ailelerin temel taşlarıdır. Bir toplumun en çok göze çarpanıdır. Ahlâk ve terbiyesi ile ebeveynlerinin […]

EDİTÖR

Gençlerin Bediüzzaman’ı

Yayın hayatına başladığımız günden beri; her iki âlemin de saadeti için -tüm insanlığa- rehber olarak gönderilen kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’i, Risale-i Nur penceresiyle okuyarak, gençliğin can damarı mahiyetindeki ebedî meseleleri akla, ruha, kalbe ve vicdanlara söylettirmeye, […]

KAPAK YAZILARI

Mart sayımız çıktı!

Ebedî gençlik için Aylık aktüel gençlik dergisi Genç Yorum’un “Bediüzzaman ve gençlik” konulu Mart sayısı çıktı. Gençlerin gözünden Bediüzzaman’ın anlatıldığı Mart sayısında “ebedî gençlik” vurgusu yapılıyor. Ebedî gençlik seni bekliyor” başlıklı 163. sayısıyla çıkan dergi, […]