ANASAYFA ZİHNİN ÇARKLARI

ZİHNİN ÇARKLARI

ADALET-1

Caner Kutlu
0
0
26
“Hendese bir fendir. Onun hakikatı ve nokta-i müntehası, Cenab-ı Hakk’ın İsm-i Adl ve Mukaddir’ine yetişip, hendese âyinesinde o ismin hakîmane cilvelerini haşmetiyle müşahede etmektir.” (Sözler) (26)

HÂFIZA

KODLAR

Caner Kutlu
0
0
53
3.14159265…… “Melekler ölmez” diyor Mor ve Ötesi. “Hiçbir şey tek başına sonsuza kadar yaşayamaz ya da devam etmez” deniyor. O hâlde melekler de ölür… “Ancak Pi sayısı hariç” deniyor. (53)

FOTOĞRAF

ÇİZGİ

Caner Kutlu
0
0
34
Yaşadığımız üç boyutlu evrenin ardında daha pek çok boyutlar olabileceği düşünülüyor. Bunların görünmemesi ya da tespit edilememesi çok küçük veya bizim için belirsiz olmalarındandır. Evrende büyük ve durmaksızın süregiden bir geometrik hareketlilik var. (34)

MECAZ

BERZAH

Caner Kutlu
0
0
42
“İ’lem eyyühe’l-aziz! Nefs-i nâtıkanın en yüksek matlubu devam ve bekadır. Hattâ vehmî bir devam ile kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. Öyleyse, ey devamı isteyen nefis! Daimî olan bir Zâtın zikrine devam eyle ki, devam bulasın. O’ndan nur al ki sönmeyesin. O’nun cevherine sadef ve zarf ol ki kıymetli olasın. (42)

ZİHİN

OYUN

Caner Kutlu
0
0
31
Düşünseler şunu da anlarlardı ki: “Bu dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir ve ebedî âhiret diyarı ise, hayatın ta kendisidir. Keşke bunu bir bilselerdi.” (Ankebût, 64) (31)

ZAMAN – 2

HAKİKAT

Caner Kutlu
0
0
43
“Bir noktayı tam yerinde icad etmek için, bütün kâinatı icad edecek bir kudret-i gayr-ı mütenahî lâzımdır. Zira şu kitab-ı kebir-i kâinatın her bir harfinin, bahusus zîhayat her bir harfinin, her bir cümlesine müteveccih birer yüzü, nâzır birer gözü vardır.”  (Mektubat) (43)

ZAMAN – 2

ZAMAN – 2

Caner Kutlu
0
0
41
Gelecek geçmişi etkiler mi, nasıl belirler? Yoksa kader ikisine nasıl bir bakar, nasıl görür ki tevhid zamanı da birleştirir? Ve anlar, Ehadiyet’e açılan gözetleme kapılarına dönüşür… Oradan gelecek haberler, mesela maddeden bozunma olarak bir parça da geri verir mi? Bugünle yarın ne fark eder? Geçmişe hayâlen mi gideriz, hakikaten mi? (41)

HAYÂL 2

ZAMAN

Caner Kutlu
0
0
51
Her birimiz tek başımıza bir saatiz. Zihin çarklarımızda dönen bir ayrı zaman vardır: bizim zamanımız… Öznel filtremiz… Yani zaman, zihnin çarklarında üretilen bir makine midir? Ya da kendi zihin çarklarımızın akışından ibaret bir gerçeklik midir? Zaman, düzensizliğin bir göstergesi midir? Ya da düzene giden bir sürecin parçaları mı anlar? (51)

ÇİZGİ