ANASAYFA ZİHNİN ÇARKLARI

ZİHNİN ÇARKLARI

ÇİZGİ

Caner Kutlu
0
0
20
Yaşadığımız üç boyutlu evrenin ardında daha pek çok boyutlar olabileceği düşünülüyor. Bunların görünmemesi ya da tespit edilememesi çok küçük veya bizim için belirsiz olmalarındandır. Evrende büyük ve durmaksızın süregiden bir geometrik hareketlilik var. (20)

ESTETİK

BERZAH

Caner Kutlu
0
0
23
“İ’lem eyyühe’l-aziz! Nefs-i nâtıkanın en yüksek matlubu devam ve bekadır. Hattâ vehmî bir devam ile kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. Öyleyse, ey devamı isteyen nefis! Daimî olan bir Zâtın zikrine devam eyle ki, devam bulasın. O’ndan nur al ki sönmeyesin. O’nun cevherine sadef ve zarf ol ki kıymetli olasın. (23)

ZAMAN

OYUN

Caner Kutlu
0
0
22
Düşünseler şunu da anlarlardı ki: “Bu dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir ve ebedî âhiret diyarı ise, hayatın ta kendisidir. Keşke bunu bir bilselerdi.” (Ankebût, 64) (22)

HÂFIZA

HAKİKAT

Caner Kutlu
0
0
33
“Bir noktayı tam yerinde icad etmek için, bütün kâinatı icad edecek bir kudret-i gayr-ı mütenahî lâzımdır. Zira şu kitab-ı kebir-i kâinatın her bir harfinin, bahusus zîhayat her bir harfinin, her bir cümlesine müteveccih birer yüzü, nâzır birer gözü vardır.”  (Mektubat) (33)

ZAMAN

ZAMAN – 2

Caner Kutlu
0
0
35
Gelecek geçmişi etkiler mi, nasıl belirler? Yoksa kader ikisine nasıl bir bakar, nasıl görür ki tevhid zamanı da birleştirir? Ve anlar, Ehadiyet’e açılan gözetleme kapılarına dönüşür… Oradan gelecek haberler, mesela maddeden bozunma olarak bir parça da geri verir mi? Bugünle yarın ne fark eder? Geçmişe hayâlen mi gideriz, hakikaten mi? (35)

ZEKÂ

ZAMAN

Genç Editör
0
0
44
Her birimiz tek başımıza bir saatiz. Zihin çarklarımızda dönen bir ayrı zaman vardır: bizim zamanımız… Öznel filtremiz… Yani zaman, zihnin çarklarında üretilen bir makine midir? Ya da kendi zihin çarklarımızın akışından ibaret bir gerçeklik midir? Zaman, düzensizliğin bir göstergesi midir? Ya da düzene giden bir sürecin parçaları mı anlar? (44)

RAHMET

HAYÂL 3

Genç Editör
0
0
48
İnsanın mahsus uzayında zihninin çarkları bir labirent içinde sayısız yollarla bağlantılara sahiptir. Aynı durum, uzayda da yıldızlar ve pek çok gök cismi arasındaki ve her birinin kendi içindekilerle birlikte atom ve altı dünyada da söz konusudur. (48)

RAHMET

HAYÂL 2

Genç Editör
0
0
50
Yahya Kemal, “İnsan bu âlemde hayâl ettiği nisbette yaşar” demiştir. “Düşünüyorum, o hâlde varım” da hayâl ortamında söylenmişti. Newton’un sözü ise, “Biz düşüncelerimiz değiliz, biz düşüncelerimizin düşüncesiyiz” şeklindeydi. (50)

ZEKÂ