ANASAYFA FARKLI YORUM

FARKLI YORUM

KELEBEK ETKİSİ VE ŞEVK UNSURU

Ömer Faruk Yıldız
0
0
68
Kitab-ı kebir-i kâinat olan dünyamızı, Allah ezelî ilim ve iradesiyle, kusursuz ve en güzel şekilde yaratmıştır. Öyle bir düzen, ölçü ve uyum içinde yaratmıştır ki, dünyamızdan bin defa daha büyük, saatte 700.000 km sür’atle dönen gök cisimlerini havada direksiz durdurur, asla isyan ettirmez ve karışıklık çıkmasına izin vermez. Öyle bir uyum ki, her şey her şeyle […]

EMEK VE SERMAYE SAVAŞINDA KUR’ÂN’IN ÇÖZÜMÜ

MİKRO VE MAKRO ÂLEMLERDEKİ TEVHİD DELİLLERİ

Prof. Dr. Hüseyin Uzun
0
0
64
Kâinatta, zerreden şemse kadar her bir varlıkta görülen mükemmel nizam, harika intizam, muhteşem sanat, Allah’ın birliğini gösteren en parlak delillerdir. Her şey, tek bir Vahid’den haber veriyor. Birbirine benzeyen eserler, tek bir yaratıcının ürünü olduğunu hatırlatıyor. Her şeyin dışı da O’na aittir, çünkü O Zahir’dir. Her şeyin içi de O’na aittir, çünkü O Batın’dır. (64)

GENÇLERDE KAYGI BOZUKLUĞU

İNSAN OLMAK MESELESİ

Genç Editör
0
0
180
Her insan şuurlu ya da şuursuz olarak hayatının merkezine bir değer koyar ve o değer doğrultusunda yaşar. Bu para, sağlık, aile, belli bir kişi (mesela eş, çocuk, ebeveyn veya hayatında model olarak belirlediği birisi olabilir) makam, hazlar ya da gönül verilen bir dava olabilir; insan hayatının merkezine bir değer koyar ve ona odaklı yaşar. (180)

EMEK VE SERMAYE SAVAŞINDA KUR’ÂN’IN ÇÖZÜMÜ

NEFSE YARGIÇ GEREK

Genç Editör
0
0
68
Ruhî haykırışlar Bir garip ki, o diyar bu diyar gezmiş; derken bir zaman sonra ilham deryasının zerre teknesine binmeye karar vermiş bir zât… Sorgulamak istemiş nefs-i emmaresini. Cüz’i ihtiyarını hiçe saymadan med-cezirler yaşadığının farkındalığıyla analiz etmeye başlamış ona emanet edilen hayatını… Şiddetli bir kışın hengâmında yine o bedbin nazarın haleti vuku bulunca, sanki üstüne dalgaları […]

KALBİN AKILLA İMTİHANI