ANASAYFA EDEBÎ YORUM

EDEBÎ YORUM

İNSAN, CEVİZ KABUĞUNA SIKIŞMAK İSTEMEZ

Genç Editör
0
0
73
Bediüzzaman Sözler adlı eserinde sanatın da doğru sözünü yakalar: “Malûmdur ki, mevzun ve muntazam ve mükemmel ve güzel san’atlar, gayet güzel bir programa istinad eder. Mükemmel ve güzel bir program ise, mükemmel ve güzel bir ilme ve güzel bir zihne ve güzel bir kabiliyet-i ruhiyeye delâlet eder. Demek, ruhun mânevî güzelliğidir ki, ilim vasıtasıyla san’atında […]

ASLINDA LABİRENT YOK