Dindar bir Cumhuriyetçi

Değerli Genç Yorum Okurları;

29 Ekim 1923, cumhurî yönetim biçimine geçtiğimiz tarih olarak milletimiz için bir dönüm noktası hükmündedir. Dolayısıyla Ekim ayı, kendisini “Dindar bir Cumhuriyetçi” olarak tanımlayan Bediüzzaman’ın telif ettiği Risale-i Nur eserlerinden istifade etmeye çalışan bizler için de heyecan verici bir ay.

Hayatını iman davasına adamış büyük müceddid Bediüzzaman Said Nursî, sosyal ve siyasî hayatın olmazsa olmazı olan; adalet, hukuk, hürriyet, demokrasi gibi meseleler için canı pahasına bir mücadele vermiş, hak ve ilim adamına yaraşır vaziyette bir temsiliyetle benzersiz bir duruş sergilemiştir.

O, İslâm’ı yaşama ve yaşatma noktasında, Kur’ân ve Sünnet’e tam riayetle bir ömür geçirirken, devlet yönetimi konusunda da İslâm’a en uygun ve insana en yaraşır şekilde bir idare şeklini “Cumhuriyet”e sahip çıkarak savunmuştur.

Onun sahip çıktığı ve tarif ettiği müsemma-yı Cumhuriyet’i doğrusu biz de merak ettik. Elinizdeki sayımız için araştırmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik.

Ve hazırladığımız “Cumhuriyet” sayımızda; Cumhuriyet’in önemi, hakikî mânâsı, bizler için lüzûmu, yönetim şeklinin insan üzerindeki etkisi, Cumhuriyet’in İslâm dinindeki yönetim biçimi ile uygunluğu ve Bediüzzaman’ın Cumhuriyet’e hangi yönleriyle ehemmiyet verdiği gibi konuları titizlikle ele almaya çalıştık. Değerli yazarlarımızın, Cumhuriyetin Bediüzzamanı’nı ve Bediüzzaman’ın Cumhuriyeti’ni bir nebze olsun anlamamıza yardım edecek çalışmalarını istifadenize sunuyoruz. 95 yaşında, ama ruhen gepegenç olan Cumhuriyetimize en doğru şekilde sahip çıkmak, Bediüzzaman’ın genç talebelerine yakışır.

Bu vesile ile milletimizin kuruluşunu her sene bayram olarak kutladığı Cumhuriyet rejiminin hakikî mânâsının herkes tarafından anlaşılmasına ve yaşanmasına hizmet edeceğimizi umuyor, milletimize ve tüm insanlığa yeniden bir saadet asrı yaşatmasını Cenab-ı Hak’tan  niyaz ediyoruz.

Bol istifadeli okumalar…

BENZER KONUDA MAKALELER:

Hiçbir şey kaybolmayacak İnsan, şu devamsız dünyada gördüğü, dokunduğu, tattığı, duyduğu, yaşadığı, sevdiği, hissettiği, alıştığı hiçbir güzelliğin, hiçbir mânânın kaybolmasını istemiyor. Hepsi daimî olarak saklansın istiyor, her şeyi korumaya, saklamaya gücü yeten bir (ve t...
İnsanı okumak Değerli Okurlarımız; Genç Yorum olarak her ay gündemimize aldığımız konularla “insan”a dair, onu tanıma ve anlama odaklı çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. İnsanın sahip olduğu maddî ve manevî cihazların doğru işlettirilmesi ve insanlığa lâyık bi...
Senin üzerine “hak”tır ki… Değerli okur; Dergi yayıncılığında bu ay 15. yılımıza girmiş bulunuyoruz. Adımız gibi yaşımız da oldukça genç, lâkin dergi yayıncılığında 14 yılı geride bırakmak demek, az şey değil. 14 yıl, 168 sayı geride bıraktık; emekler, tecrübeler, zahmetler, ...
İnsanın hikâyesi İnsanın ve insanlığın Hz. Âdem’le (as) başlayan hikâyesinde, terakki ve tekâmül mertebesi Hz. Muhammed’de (asm) doruğa ulaşır. İnsan, nefsiyle girdiği mücadelesinde inişler-çıkışlar, gel-gitler yaşar, insan-ı kâmile ulaşmanın sacayağı diyebileceğimiz...
Sultan-ı Kâinat BİRdir! “Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip (kendini alçak tutup) minnet çekme. Onlara temelluk edip (dalkavukluk edip) boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan-ı Kâinat birdi...

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*