Benim mesleğim haktır!

Evvela kendi mesleğimin muhabbetiyle başlarım. Burada maksat başka mesleklerin tenkisi değil, kendi mesleğimizin güzelliğini ifade etmektir. “Benim mesleğim haktır, fakat yalnız hak benim mesleğim değildir” olan insaf düsturunu rehber edinerek yola devam etmektir. Hak olan meslek nedir? Özellikleri nelerdir? Bu sorularımızın cevabını bulmaya çalışırken, Nur Talebeleri’nin haklı olan mesleğinden biraz bahsedelim istiyorum.

Öncelikle Nur Talebeleri’nin haklı olan mesleğinde okunan Risale-i Nur’u tanıtmak gerekir. Risale-i Nur, Kur’ân’ın mu’cizevîliğini gösteren, istikbali aydınlatan, şu zamanın ihtiyaçlarına uygun, doğrudan doğruda Kur’ân’ın feyzinden ilham alınarak yazılmış, tesiri büyük hakikî bir tefsirdir. Bu eserler imanî, içtimaî ve siyasî meseleleri aklî ve ilmî delillerle ispat ve iknâ eder. Kâinattaki her yerde ve her şeyde tevhid nurunu gösterir. Bütün mü’minlere tahkikî imanı kazandırır. Küfrün belini kırar ve insanları anarşistlikten kurtarır. Toplumda hürriyet, emniyet, adalet ve asayişi tahkikî imanı kazandırmakla temin eder. Bu eserler ıslah ve terbiye vazifesi yaptığından vatana ve millete faydalı hizmetler görür.

Nur Talebeleri’nin haklı olan mesleğinde öncelik, başta kendi imanı olmak üzere, ehl-i imanın imanlarını kurtarmaktır. Bu doğrultuda Cenab-ı Hakk’ın rızasına uygun hareket etmeye çalışmaktır. “Hak”kın hatırını âli tutup hiçbir hatıra feda etmemektir. “Hak yücedir ve hiçbir şey ondan yüce değildir” hakikatinin sırrınca nokta-i istinad her daim “hak” olduğundan hangi zaman ve zeminde olursa olsun hakkın ve haklının yanında olmak, demokrasi, hürriyet-i şer’iyye ve adalet-i hakikîyeyi savunmaktır. Bu meslekte şahsî menfaat ve garaz yoktur. “Vazifemiz hizmettir, tebliğdir. Neticesi Cenab-ı Hakk’a aittir” düsturunca bu dünyada bir beklenti içerisinde olmamaktır. “Hak olan meslek hileden müstağnidir” deyip şeffaf olmak, zulme boyun eğmemek, müsbet hareket etmek, diklenmeden dik durmak, hakkın hakikatin ve vicdanların sesi olmaktır. “En büyük hile hilesizlikte” kaidesince mert olmaktır. Çünkü mert olan yalan söylemez. Mert olan, bir hayat için yalana tenezzül etmez. Hakikî Müslüman olmanın şiarıdır bu.

Nur Talebeleri’nin haklı olan mesleğinin bir esası da mü’minler arasındaki uhuvveti ve tesanüdü sağlamak ve muhafaza etmektir. Nur Talebeleri’nin şevk kaynağı, insanın kâinatta gördüğü ve tek başına mukabele edemediği dehşetli hadiselerde; insanî ve İslâmî vazifelerin îfasına mani’ olan maddî ve manevî taarruzların hücumuna karşı bir dayanak noktası ve teselli kaynağı olan dostça ve kardeşçe mevlitlerde, kongrelerde, panellerde irtibat hâlinde olmaktır. Bu vesileyle ittihad-ı İslâm’ın ehemmiyetli bir vazifesini ve numunesini yerine getirmiş olurlar. Bu yüzden Nur mesleğinde mü’minlerin uhuvveti ve tesanüdü esastır.

Yazının devamına dergimizin Eylül sayısından ulaşabilirsiniz…

BENZER KONUDA MAKALELER:

“Cumhuriyet” bize niçin lâzımdır? İnsanlık var olduğundan beri çeşitli ihtiyaçları olmuştur. Tekil insanın, temel psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçları olduğu gibi, toplumu ifade eden ”insanlığın” dahi bir takım ihtiyaçları var olagelmiştir. Beşeriyetin bu temel ihtiyaçlarından biri d...
Asr-ı Saadet’ten seçim manzaraları Cumhuriyet, halkın kendisini yönetenleri seçme özgürlüğüne sahip olduğu devlet yönetim şeklidir. Peki Cumhuriyet, Kur'ân’ın emrettiği bir devlet yönetim şekli midir? Esasen baktığımızda Kur'ân devlet yönetimi ile alâkalı ayrıntılı prensipler koymak y...
Kuvvet haktadır Globalleşen dünyamızda mesafeler kısalmış, dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen olaylardan haberdar olup yapılan haksızlığa tepki gösterme gibi imkânlara kavuşulmuştur. Bu imkânlar insanların hakkını aramaları konusunda oldukça önemlidir. İnsa...
Şeriat-ı fıtriyeyi imtisal Risale-i Nur’da şeriat-ı İlahîyenin iki kısma ayrıldığını görmekteyiz. Birinci kısım şeriat, bizim ihtiyarî fiillerimizi düzenleyen kurallardır. Kısaca kitap ve sünnet olarak tabir edebiliriz. İkinci kısım şeriat ise kâinatta cari olan Cenab-ı Allah’...
Salih amel haktan geçer Kur'ân-ı Kerîm’de çoğunlukla imandan hemen sonra zikredilen ehemmiyetli bir kavram salih ameldir. Çok geniş ve küllî bir kavram olan salih amelin, İslâm literatüründe kesin bir tanımı, keskin bir sınırı yoktur. Çünkü salih amel zamana, mekâna, fıtrat...

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*