Dünyaya tesir eden “genç”

Saidlik insana anne karnında verilirmiş. Said olanı Allah sevmiş. Said olan da O’nun rızasına ermiştir. Çok anlamı var ‘Said’in. Bunlardan biri Allah için çalışan kimse. Yani ömrünü Allah yolunda adayan kimse demek. Maddî ve manevî yönden temiz olan, yükselen ve yükselten… Nice Saidler var ki; bir de genç olması hasebiyle Asr-ı Saadet’e ve sonrası yıllara damgasını vurmuştur. Usame b. Zeydler, Hz. Aliler, Zübeyir b. Avvamlar, Sad b. Ebu Vakkaslar. Bunlar Asr-ı Saadetten günümüze bakan gençliğin şahları.

Her asır böylesi gençleri içinde barındırır. İşte, 19. yüzyıldan itibaren İslâm âlemini dehşetli bir karanlık sarmış, Kur’ân’ın nurunu söndürmeye kast etmiş şakiler1 (haydutlar), umutları da soldurmaya başlamışken, semaya kalkan eller bir Said isterken, ismi ile müsemma, Nurs köyünde bir güneş tulû etmişti. Resûlullah’ın (asm) davasını kendine dava edinecek ve asrın beklenen Said’iydi o.

15 yaşında riyazetin en zoruna başlayan ve kendini irşada adayan, bir yılda en zor seksen kitabı okuyan ve biraderi Molla Abdullah’a bu konuda galip gelen, sonrasında ise Siirt ve Bitlis’teki âlimleri münazarada yenen… Nice suallere asrın anlayışına uygun cevap veren, lâkin soru sormayan bir genç…

Hayata farklı bakan… Her gün sokağa çıkan, işe giden, edebiyatla ya da siyasetle uğraşan, yahut boş zaman geçiren bir gençten çok farklı. O, Bediüzzaman’dı. Hayata ve kâinata Allah namına bakıyordu. Hedef ve gayesi; İslâm âleminin içinde bulunduğu problemlere reçete sunmak ve sadık bir rüyada “İ’câz-ı Kur’ân-ı beyan et!” hitabına muhatap olması hasebiyle, Kur’ân’ın sönmez ve söndürülemez manevî bir güneş hükmünde olduğunu bütün dünyaya ispat etmekti. Musibet fevkalâde büyüktü. Bu zamanda bu felaketin karşısında durmak büyük önem taşıyordu. Zira zındıka komitesi, İslâm’ın temellerine var gücü ile saldırmaktaydı.

Yazının devamına dergimizin Mart sayısından ulaşabilirsiniz…

 

1) Said kelimesinin zıt anlamlısıdır. Sözlük anlamı haydut, eşkıya olan şaki kelimesi, Kur’ân’da nefsin heva ve isteklerine kapılan, devamlı şikâyet eden, Allah’a karşı gelen, O’na yüz çeviren bedbaht kimseler için kullanılmıştır.

 

BENZER KONUDA MAKALELER:

Maziden gelen ses Mazinin derinliklerinden gür ve kararlı bir ses geliyor. Asırlar ötesine tesir eden ve zaman ve mekân ile sınırlandırılamayan mutlak bir ses. Gençliğin şahikasında bir dimağın, asrın en parlak yıldızının, yüz deha derecesinde bir zekânın istikbale hi...
Ey ruhunun karanlığına bir ışık arayan genç!... Sen kıymetli bir varlıksın. Yaratılmışların en şereflisisin. Kâinatın en güzel bir meyvesisin. Fakat sadece insan olmak mıdır seni bu kadar kıymetli kılan? Diğer varlıklara kıyasen insan olmak bir şeref vesilesi, ancak insan olarak değerimizi, kıymet...
Gençlerin manevi istinadgâhı: Gençlik Rehberi Kur'ân-ı Kerîm’in etrafındaki surların yıkıldığı dehşetli bir zamanda, onu koruyacak ve muhafaza edecek bir eser bahşetmişti Cenab-ı Hak. Risale-i Nur eserleri, en hassas bir zamanda, en kritik bir vakitte insanların imdadına koşturulmuştu. Risale...
Hislerimi dizginleyebilir miyim? Genç nüfus toplumun önemli bir bölümünü teşkil eder. Toplumdaki rolleri oldukça fazladır. Öncelikle, çocuklara bir rol modeldir, büyüklere yardımcı, oluşacak yeni ailelerin temel taşlarıdır. Bir toplumun en çok göze çarpanıdır. Ahlâk ve terbiyesi ile...
Hevesten nefese varan yol: Risale-i Nur Dünya emellerinin mahiyetini sonradan anlamış bir genç... Bu gencin çok para kazanma, büyük bir şöhrete sahip olma gibi dünyevî hedefleri vardı. O zamanki düşüncelerini şöyle anlatıyor bu genç: “Para ve zevk. Bu iki nesnenin bitmez, tükenmez, zehi...

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*