MİNİMALİZM: AZ HER ZAMAN DAHA ÇOKTUR

Minimalizm kavramını açıklamadan önce, bu kavramın türediği minimum kelimesinin anlamına bakarak, kavram hakkında öncelikli bir bilgiye sahip olabiliriz. Minimum, bir şey için en az veya asgari dereceye ulaşmak anlamı taşımaktadır.

Minimum kelimesiyle irtibatlandırdığımız minimalizm kavramının da, insan hayatındaki maddî ve manevî değerleri ihtiyaçlara göre sınıflandırıp en aza indirgeme anlamı taşıdığını söyleyebiliriz.

Minimalizm, daha fazla odaklanabilirlik, hareket serbestliği, yaşam konforu ve kalitesi kazandıran bir yaşam şeklini oluşturmaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan bu felsefe, tüketim çılgınlığı, moda sapkınlığı, daha fazlasına ve daha fazla çeşide sahip olma arzusu ve alışkanlıklarına bir tepki olarak, sadeliği savunmak amacıyla ortaya çıkmıştır.

Minimalizmin en yalın şekilde çevirisinin yapıldığı “sadelik” anlamıyla, basitliğin birbirine karıştırılmaması gerekir. “En azı ve şartlar arasından en iyiyi seçmek” sadelik olabilecekken, basitlik kelimesi “kullanımı ve içeriği özelliksiz” anlamıyla bu durumdan çok uzak kalmaktadır. Bundan, yaşama standartlarını düşürmek anlaşılmamalıdır. Hazret-i Peygamber’in (asm) şu hadisi de buna örnek teşkil etmektedir: “Yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz. Ancak kibirlenmeyin ve israf etmeyin. Şüphesiz Allah (cc) nimetinin eserini kulunun üzerinde görmek ister.” (Buhari, Libas 1; İbnu Mace, Libas 23.)

İsrafı tamamen hayatından çıkaran bu felsefe, kişiyi helâl dairede bıraktığı için mutluluğu yakalama fırsatını da vermektedir. Daha mutlu olmak için daha fazlasına sahip olmak gerektiği düşüncesi kapitalizmin bize empoze ettiği bir düşüncedir. Hâlbuki geriye dönüp baktığımızda bu şekilde daha mutlu değilizdir. Çünkü daha fazlasına ve daha lükse sahip olma isteği kişiyi yorar, sınırlarını zorlar ve aşılan bu sınırla birlikte haramın kapıları açılacağından kişiyi mutsuzluğa, stresli bir hayata iter.

Minimalizm düşüncesi kişiye, az kıyafete, az eşyaya sahip olma açısından maddî bir katkı sağladığı gibi fazla zaman, fazla alan, fazla başarı, az stres, az hastalık gibi katkılar da sağlamaktadır. Kişi alışveriş için vakit harcamayacaktır ve kıyafet seçiminde zorlanmayacaktır. Eşya kalabalığından da kurtulduğu için eşyaya hizmet etmek yerine, az ve gerekli olan eşyaları ona hizmet edecektir. Bu da kişiye zaman tasarrufu sağlayacaktır. Bununla birlikte daha önemli ve yararlı işlere vakit ayıracağından başarıya ulaşacaktır.

Bu durum aynı zamanda kişiye özgürlük de sunmaktadır. Ve lezzetteki elemi yaşama seviyesini de en aza indirmektedir.

 

 

Yazının devamına dergimizin Ocak sayısından ulaşabilirsiniz…

 

 

Nurefşan Akkaya
nrfsn24@hotmail.com

BENZER KONUDA MAKALELER:

Hayatımızdaki tercihler: Helâller ve haramlar R... İbadet ve Allah’a itaatin kuvveti, helâl lokmadan meydana gelmektedir. Âlimler, namazlardan ve zikirlerden lezzet alınamıyorsa, Allah ile alakalı konuşmalardan hoşlanılmıyorsa kişinin vücuduna haram lokma girmesine dikkat etmesi gerektiğini söylemişl...
Yol aydınlatma tarifi; aklet, gör ve işit! Aşk yalnızca bir duygu değildir. Aşk bir yol, bir sistem, bir perspektif, bir marifete ulaşma biçimi olabilir. İnsan-insan ilişkisinde, insanın eşyayla ilişkisinde, insanın Yaratıcıyla ilişkisinde aşkın farklı boyutlarını görürüz. İnsanın iç âleminde...
Muhabbet mi, musibet mi? Muhabbet… Bir nimet. Hem de küllî bir nimet! Hem tatlı, şirin, latif bir nimet. “Hem şu kâinatın rabıtası, hem şu kâinatın nuru, hem hayatı”1 olan bir nimet. Peki, bu latif nimet, nimet iken nasıl nıkmet oluyor? Muhabbeti, yanmaya, eleme, fer...
Seviyorum, ama kimi? Sevgi, insanın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Çünkü, fıtratı sevgiyle yoğrulmuştur. Bununla birlikte, bizi Yaratan Rabbimizin binler isminden bir ismi de El-Habib’dir. El-Habib; sevgili, sevilen ve seven anlamlarına gelmektedir. O (cc), yarattığı...
Kalp herkesi sever mi? Bugün burada kalp üzerine tefekkür etmek isteyenler toplansın. Birkaç dakikasını ayırarak, kâinat çekirdeğinin çekirdeği olan kalbi anlamaya çalışanlar gelsin. Hoş, ben kalbin sırlarını keşfedecek değilim, ama belki sizin keşfedeceğiniz o hazinenin a...

1 Yorum

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*